///   Забавлявайте се повече през празниците! Вземете своя ваучер днес.   ///   Ваучери за картинг   ///   Подаръчни ваучери   ///   Промо ваучери Вижте всички ваучери   

Картинг Академия

Момчета на пейнтбол игрище.
Картинг Академия за пилоти
Първо и второ ниво

8 урока по 60 минути
10 практически карания
До 12 участника в група
Видео заснемане на каранията

20% отстъпка288 лв 360 лв
(Отстъпката е валидна за платилите пълната сума до 30 юни 2024 г.)

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА НАЧАЛНО НИВО НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПИЛОТИРАНЕ НА КАРТИНГ
1-ВО НИВО

I. ЦЕЛ

1.Да се създаде и обучат правилни и трайни навици на курсистите при пилотиране на карт и поведението на пилота и пилотирания от него карт по пистата и в нейната зона.

2.Основната цел на нивото е курсистите да придобият и усвоят правилни навици за пилотиране на карт по правилната траектория на пистата, правилата за безопасност и флаговата сигнализация.

3.Усвояване на състезателна линия, зона (точка) за спиране, апекс, междинна газ, ускоряване и излизане от завой, траектория на пистата и в поредици от завои.

II. ДОПУСТИМОСТ

Лица над 7 годишна възраст и височина над 140 см. Горна възрастова граница няма.

III. ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС

Обучителния процес се води по професионално разработена за целта методика и програма от специално обучени за целта обучители.

Началното ниво на обучение включва 8 обучителни модула /учебни часове/ с продължителност от 60 мин, които общо са минимум 8 часа.

Учебните модули /часове включват теоретична и практическа част (пилотиране), след което се задава и тема/и за самоподготовка на пилотите за следващите часове.

Обучителите водят специален обучителен профил на всеки курсист, в които се отразява неговото поведение, напредък, подготовка, усвояване на материала, правилна траектория.

Очаквайте скоро записване за второ ниво.

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПИЛОТИРАНЕ НА КАРТ 2-РО НИВО
I. ЦЕЛ: 2-РО НИВО
Курсистите да се обучат теоретично и практически в:
  • Пилотиране с висока скорост по правилната траектория (подобряване на времето на обиколка);
  • Тактики при старт, изпреварване, места за изпреварване, защитно пилотиране, поведение в състезания и други.
II. ДОПУСТИМОСТ
Лица над 8 години и височина над 140 см, успешно преминали 1-во ниво на Академията или постигнали време по-ниско от 1.06 минути с SR5.
Няма горна възрастова граница.
III. ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС
Обучителният процес се води по професионално разработена за целта методика и програма от специално обучени за целта обучители.
Обучението включва 8 обучителни модула /учебни часове/ с продължителност от 60 мин, които общо са минимум 8 часа.
Учебните модули /часове включват теоретична и практическа част (пилотиране), след което се задава и тема/и за самоподготовка на пилотите за следващите часове.
Обучителите водят специален обучителен профил на всеки курсист, в които се отразява неговото поведение, напредък, подготовка, усвояване на материала, правилна траектория.
Календар:

Юни / 2-ро ниво
13.06.2024. от 19:30
15.06.2024. от 09:30
16.06.2024. от 09:30
20.06.2024. от 19:30
22.06.2024. от 09:30
27.06.2024. от 19:30
29.06.2024. от 09:30
30.06.2024. от 09:30

Юли / 1-во ниво
02.07.2024. от 09:00
04.07.2024. от 09:00
06.07.2024. от 09:00
09.07.2024. от 09:00
11.07.2024. от 09:00
13.07.2024. от 09:00
16.07.2024. от 09:00
18.07.2024. от 09:00

Юли / Втора група / 1-во ниво
10.07.2024. от 09:00
12.07.2024. от 09:00
15.07.2024. от 09:00
17.07.2024. от 09:00
19.07.2024. от 09:00
20.07.2024. от 09:00
22.07.2024. от 09:00
24.07.2024. от 09:00

Юли / 2-ро ниво
10.07.2024. от 09:00
12.07.2024. от 09:00
15.07.2024. от 09:00
17.07.2024. от 09:00
19.07.2024. от 09:00
20.07.2024. от 09:00
22.07.2024. от 09:00
24.07.2024. от 09:00

За повече информация относно училището за пилоти:
Попитайте на рецепция или се обадете на 0887 62 21 92 или 0899 98 04 81

Контакти

Свържете се с нас за въпроси, запитвания и резервации.

Връзка с пистата:
И-мейл: varnakarting@abv.bg