На 15.11.2015 предстои Първи кръг на Италианско Преследване за сезон 2015/2016 на Картинг Писта Варна. Състезанието ще се проведе по познатия от миналата година регламент, който може да видите по-надолу в статията. На 14.11/събота/ от 16:00 часа ще започнат тренировките, на които входът за зрители е свободен. Неделя състезанието започва в 10:00 с вход 3лв. Пилотите, които искат да вземат участие, могат да правят своите регистрации от 09.11/понеделник/ на рецепцията на Картинг Писта Варна.

Шампионатът ще се проведе в Пет кръга както следва :

I Кръг – 15.11.2015

II Кръг – 13.12.2015

III Кръг – 17.01.2016

IV Кръг – 07.02.2016

V Кръг – 28.02.2016

Допълнителна информация за състезанията, както и резултати, и новини от всеки кръг очаквайте на Facebook страницата ни, и на varnakarting.com.

Ето и регламентът на шампионата:

1. ОРГАНИЗАЦИЯ
1.1. Адрес на организатора
СК „Делта мотор спорт” СНЦ, с адрес на регистрация: гр. Варна, ул. „Дрин” 10, с мястонза провеждане на състезанието: картинг писта „Варна”, кв.Виница, м-т горна Трака.
Тел. за контакт:
052/ 71 70 77
0899/ 980 481 – Галин Ивaнов
0899/ 901 981 – Цветан Райчев
Такса участие -40лв.
Състезател неплатил такса не се допуска до тренировки.
1.2. Програма на състезанието
Събота:
• 16:00-18:00- Свободни тренировки
Неделя:
• 07:30 – разпределяне на участниците по паркингите
• 08:00 – 08:40ч – Официални тренировки клас А,С
• 08:40 – 09:30ч – Официални тренировки клас В,Д
• 09:50ч – Провеждане на техническа конференция и инструктаж със състезателите
• 10:00ч – Старт на състезанието
Закъснели участници за техн.конференция не се допускат до състезанието.
1.4. Име и характер на състезанието
Състезание на затворен маршрут от типа на „Италианско преследване”. Състезанието се провежда по двойки с класиране на четирите най-добри времена за полуфинал и след пряка елиминация по схема, финал.
1.5. Пълно описание на състезанието
• Обща дължина на трасето – 3150 метра /1 обиколка – 1050метра/ , ширина на трасето – 9 метра, с един шикан
• Брой обиколки – 3 пълни обиколки
• Капацитет на трасето – два състезателни автомобила
• Категории на автомобилте – клас А,С – до 1600 куб.см и клас В,Д – над 1600 куб.см.
• Посока на движение – обратна на часовниковата стрелка
• Начин на стартиране – национален флаг
• Начин на времеизмерване – електронен хронометър
1.6. Информационно табло – 2 бр. / пропусквателен пунк 1 / до касата на пистата/ и пропусквателен пункт 2 / в бокса до Пейтбол игрището/
2. ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ
До участие се допускат автомобили, които отговарят на изискванията на приложение „Ж” на FIA, наредбата на БФАС за съответната година и настоящия правилник: /стандартно произведени туристически автомобили/
• – клас A – до 1 600 куб. см/ немодифицирани/
• – клас В- над 1 600 куб. см/немодифицирани/
• – клас С- до 1600 куб.см/модифицирани/
• – клас Д- над 1600 куб.см./модифицирани/
С един автомобил могат да се сътезават няколко пилота. За участниците в клас А и В не се допуска използването на състезателни гуми – сликове. За участниците в клас С и Д няма ограничения в изполването на гуми.
Критерии за оценка на автомобилите:
1. Подменен двигател
2. Наличие на сликови гуми
3. Наличие на частично или изцяло тръбна конструкция.
4. Липса на интериор или част от него/Седалки, табло и т.н.т./
5. Липса на детайли от купето/врати, брони, таван и др./
6. Хидравлична ръчна спирачка.
7. Липса на право за движение по РПМ.
При наличие на един от гореспоменатите детайли автомобилът автоматично се приема за модифициран/
3. СЪСТЕЗАТЕЛИ И ВОДАЧИ
До участие в състезанието се допускат състезатели и водачи, които притежават:
• навършени 18 години.
• действащо свиделство за управление на автомобил
• попълнили декларация за отговорност
• такса участие
• задължително присъствие на техническата конференция
4. ЗАСТРАХОВКИ
Задължителна гражданска отговорност на състезателния автомобил. Желателна е застраховка на автомобила и състезателя, специално за състезанието. Автомобили нерегистрирани съгласно ЗДП и ППЗДП, задължително трябва да имат тридневна застраховка АВТОКАСКО за самото състезание .
5. ТЪЛКУВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА
Спортните комисари са компетентните лица, при случаи непредвидени в настоящият правилник.
6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧИТЕ
Основно задължение на водачите е да не напускат очертанието на трасето. Те са длъжни при нужда да вземат необходимите и възможни мерки, за да не допускат произшествия. Не се допуска изпреварване на автомобили. При застигане на автомобил по малко от 50 метра, се прекъсва сесията и се елиминира застигнатия състезател, по преценка на спортните комисари, с оглед безопасността на състезанието. Спиране на състезанието при подаване на червен флаг, като всеки състезател е длъжен да спре обиколката и освободи трасето. Движението по трасето на водача /по време на тренировките и състезанието/ без каска и колан е ЗАБРАНЕНО и се наказва с изключване от състезанието.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТАРТА И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Това е тип състезание, при което от две различни точки на пистата тръгват едновременно в една и съща посока два автомобила. Те не се преследват един друг, а гонят времето, за което ще приключат обиколката си. По-бързият елиминира по-бавния. Стартът и финалът за единия представляват едно и също място на пистата, а стартът и финалът за другия участник в двойката е друга точка от пистата. Реално двете коли не се засичат никъде.
Всяка двойка автомобили съобразно жребия си в своя клас, се явява на старта в две различни точки:
• Старт I А,В,С,Д – нечетни
• Старт II А,В,С,Д – четни
Сигнализацията на старта се дава с национален флаг, при подаден сигнал от спортните комисари за чисто трасе / 5,4,3,2,1, СТАРТ…/
8.СИГНАЛИЗАЦИЯ И ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ
8.1. Сигнализацията по време на състезанието се извършва с флагове от разположени по трасето маршали.
-национален – старт
– зелен –редовен старт и чисто трасе – показва се по време на първата обиколка
– червен – състезателят е длъжен да спре, като освободи трасето от най-близкият изход.
– бяло-черен, диагонално разделен – показва се на състезател, който ще бъде наказан с наказателни секунди, заради извършено нарушение, като състезателя има право да се довърши обиколките.
– кариран – край на сесията, тренировката или състезанието – показва се при пресичане на старт-финалната линия и състезателят е длъжен да напусне трасето незабавно към закрития парк.
– жълт – опастност, изпреварването забранено, намали скоростта
– син – показва се на пилот, който е застигнат с 1 обиколка
8.2.Времеизмерването се извършва с електронни хронометри от двама хронометристи на старт-финалната линия за всеки състезател индивидуално.
8.3. По време на състезанието се води протокол за реализираните времена от състезателите и класирането им. След приключване на състезанието се съставя протокол за окончателно класиране, който се изнася на Информационното табло.Всеки участник може да получи протокол след края на състезанието.
9.НАКАЗАНИЯ И САНКЦИИ
9.1. ФАЛ-СТАРТ е налице, когато водачът премине стартовата линия преди вдигане на флага. Водачът – нарушител се наказва с 5 наказателни секунди или се дисквалифицира по преценка на спортните комисари. Като при наказване с време, състезанието няма да бъде спряно, а нарушителят ще бъде уведомен при първата си обиколка с флаг бяло – черен диагонал за свото наказание.
10. КЛАСИРАНЕ
10.1.Класирането се извършва на база консумираното време с точност до 1 секунда за пълни три обиколки, направени по време на квалификациите.
10.2.Класиралите се до 4-то място включително, се явяват на полуфинал и формират двойки както следва:
1-ви срещу 3-ти, по време от квалификациите
2-ри срещу 4-ти, по време от квалификациите
За финала се класират двамата състезатели с по-доброто време от двете полуфинални гонки.
Старта, от който ще стартира съответният пилот в полуфиналите и на финала се определя чрез жребий.
Полуфинала и финала се провеждат на принципа на директни елиминации.Победител е пилота елиминирал своят противник на финала, като загубилият състезател от финала се класира на 2-ро място.Трето и четвърто място се определят на база по-добро време в полуфиналните серии, а класирането след 4-то място се прави на база постигнато време в квалификациите.
10.3.Автомобилното състезание „Италианско Преследване” ще се проведе в 4 кръга.
10.4.Във всяко състезание се присъждат точки както следва:
1 място – 10 точки
2 място – 8 точки
3 място – 6 точки
4 място – 5 точки
5 място – 4 точки
6 място – 3 точки
7 място – 2 точки
8 място – 1 точки
10.5. Генерално класиране
Сбора от точките на всеки един състезател в съответния клас от 5-те кръга определя генералното класиране, като победител е участникът събрал най-много точки.При равен брой точки се взима впредвид класирането в отделните кръгове на шампионата.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
11.1 Организаторът си запазва правото при възникване на непредвидени обстоятелства да отложи или отмени състезанието изцяло или отчасти.
11.2.Всички състезатели, които вземат участие в състезанието се счита, че познават настоящия правилник и се задължават стриктно да го спазват. Организаторът не поема никаква отговорност към състезателите или трети лица за щетите и загубите, причинени пряко или непряко от водачите или техните автомобили. Тази отговорност се носи от непосредствените им причинители.